Czas trwania spotkania: ok. 1,5 godz.

Zajęcia odbywają się w miejscowości zamieszkanej przez klienta – na terenie województwa zachodniopomorskiego). W wyjątkowej sytuacji (duża odległość + mało skomplikowany problem) możliwe jest przeprowadzenie konsultacji telefonicznej.

Jeżeli chcesz rozwiązać jakąś konkretną kwestię dotyczącą wspólnego życia z psem, zapraszam na indywidualne konsultacje behawioralne. Zależnie od potrzeby, spotkania odbywać się mogą w miejscu zamieszkania klienta lub poza nim. Liczba i charakter spotkań są uzależnione od charakteru rozwiązywanego problemu.

W ramach spotkań staram się pomagać właścicielom i ich psom w takich sytuacjach, jak:

nadmierna ekscytacja w stosunku do psów lub ludzi

nadmierna szczekliwość

agresja w kontaktach z innymi psami lub ludźmi

nadmierna lękliwość psa

niszczenie w domu

brudzenie w domu

niemożność zostawienia psa samego w domu

ciągnięcie na smyczy/nadmierna ekscytacja na spacerze

inne