Modyfikacja zachowania

Czas trwania spotkania: 1,5 – 2 godz.

Zajęcia odbywają się w miejscowości zamieszkanej przez klienta (na terenie powiatu drawskiego) bądź w wyznaczonym przez prowadzącego miejscu. W wyjątkowej sytuacji (duża odległość + mało skomplikowany problem) możliwe jest przeprowadzenie konsultacji telefonicznej. W przypadku dojazdu do klienta doliczane są koszty paliwa (1 zł za km).

Modyfikacja zachowania jest przeznaczona dla psów, których konkretne zachowanie postrzegane jest przez ich opiekunów jako problematyczne. Ma ona na celu wyjaśnienie przyczyn danego zachowania, zwiększenie świadomości opiekuna w tym względzie oraz przeprowadzenie terapii danego zaburzenia zachowania psa w czym ogromną rolę odgrywa sam opiekun – jego zrozumienie danego zachowania oraz sam stosunek do psa.

Podczas spotkania przeprowadzam wnikliwy wywiad dotyczący zachowania do modyfikacji oraz proponuję metody pracy nad nim prezentując również ćwiczenia, jeśli wymaga tego przypadek. Ponieważ jednak to opiekun żyje z psem na co dzień, to przede wszystkim od niego, jego zastosowania się do wskazówek oraz systematyczności w pracy z psem, zależy sukces procesu modyfikacji zachowania.

W ramach spotkania możesz zgłosić się do mnie z takimi zachowaniami jak:

nadmierna ekscytacja w stosunku do psów lub ludzi

nadmierna szczekliwość

agresja w kontaktach z innymi psami lub ludźmi

nadmierna lękliwość psa

niszczenie w domu

brudzenie w domu

niemożność zostawienia psa samego w domu

ciągnięcie na smyczy/nadmierna ekscytacja na spacerze

inne