Posłuszeństwo – Postrzegaj z psem

Zajęcia przewidziane dla psów od 5. miesiąca życia (po okazaniu książeczki z niezbędnymi szczepieniami przeciwko chorobom zakaźnym).

Zajęcia w formie spotkań indywidualnych. Liczba spotkań zależna od potrzeb i preferencji. Szczegóły w zakładce Cennik.

Czas trwania każdego spotkania: ok. 60 min.

Miejsce: Drawsko Pomorskie, Wałcz, Choszczno, Szczecin lub inne miejscowości woj. zachodniopomorskiego po uzgodnieniu.

Ze względu na indywidualne podejście do klienta, nie prowadzę zajęć w formie kursów grupowych, a jedynie spotkań indywidualnych. Dzięki temu mogę poświęcić 100% swojej uwagi danemu zespołowi i dopasować do niego metodykę pracy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W ramach zajęć przewiduję jedno spotkanie teoretyczne, bez udziału psa, na którym poruszone zostaną tematy związane z etapami rozwoju psa, charakterystyką psa jako gatunku, zachowaniami psa oraz podstawowymi potrzebami.

Po każdych zajęciach udostępniane są materiały z opracowaniem teoretycznym każdego spotkania.

Celem zajęć jest praca nad relacją człowieka i psa, zrozumieniem obu stron i rozwijaniem więzi opartej na zrozumieniu i zaufaniu. W proces budowania relacji wplecione są elementy posłuszeństwa podstawowego.

Co na zajęciach:

komunikacja na linii pies-człowiek i człowiek-pies

formy spacerów, świadome spacery

zajęcia na wzbogaconym środowisku

dawanie wsparcia – kiedy i jak

nauka budowania relacji poprzez zabawę

praca ze smyczą jako bezpieczną strefą

sygnał neutralny

nauka zaspokajania potrzeb gatunkowych psa – praca z łańcuchem łowieckim

świadomość ciała

nauka wyciszania, wspólnego odpoczywania/relaksacji

nauka odpowiedniego nagradzania

nauka podążania za przewodnikiem (podążanie wyuczone oraz społeczne)

nauka przywołania (przywołanie wyuczone oraz społeczne)

nauka rezygnacji z bodźca

inne elementy posłuszeństwa podstawowego (siad, leżeć, zostaw, na miejsce i/lub inne – wedle potrzeb właściciela i psa)