Kurs Relacja + posłuszeństwo – poziom I przeznaczony jest dla wszystkich psów powyżej 5. miesiąca życia oraz ich opiekunów.

Zajęcia prowadzone są metodami force-free (bez przemocy, przymusu i presji) w formie spotkań indywidualnych, co zapewnia maksymalne dopasowanie systemu pracy, metod oraz programu do potrzeb i możliwości danego teamu pies + człowiek.

Na zajęciach uczymy komunikacji z psem, pomagamy zbudować z nim relację opartą na zrozumieniu i zaufaniu oraz uczymy przydatnych w życiu codziennym umiejętności.

Kurs obejmuje 1 spotkanie organizacyjno-teoretyczne oraz 10 spotkań praktycznych w terenie.

W programie kursu m. in.:
– mowa ciała psa – co „mówi” nam pies
– budowanie relacji między opiekunem i psem
– nauka zabawy z psem
– nauka odpowiedniego nagradzania
– stymulacja sensoryczna
– nauka reagowania na imię i przywołania
– nauka rezygnacji z bodźców
– chodzenie na luźnej smyczy
– autokontrola – panowanie nad emocjami i odruchami
– siad, leżeć
– nauka chodzenia na miejsce
– nauka niepodejmowania jedzenia z ziemi.