Świadomy spacer – trening porozumienia

Trening przeznaczony przede wszystkim dla psów określanych jako reaktywne, nadpobudliwe, lękowe i agresywne.

Nadpobudliwość, lękliwość czy zachowania agresywne lub agresja u psa są często wynikiem braku odpowiedniej komunikacji między psem a opiekunem i umiejętności zarządzania psem, ale i sobą w danej sytuacji. W wyniku treningów opiekun psa nabywa umiejętności interpretacji psich zachowań i adekwatnego do nich reagowania, dzięki czemu buduje u psa poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Uczy się jak czytać swojego psa, udzielać mu wsparcia, kiedy i czy dawać wybór. Na spacerach sugeruję jak zarządzać psem i sobą w środowisku, ale i jak zarządzać samym otoczeniem, jeśli jest taka możliwość. U psa z kolei pomagam rozwijać strategie radzenia, umiejętności emocjonalne i społeczne oraz komunikację z opiekunem.

Zajęcia prowadzone są metodami force-free (bez przemocy, przymusu i presji) w formie spotkań indywidualnych, co zapewnia maksymalne dopasowanie systemu pracy, metod oraz programu do potrzeb i możliwości danego zespołu pies + człowiek.