Trening kompetencji emocjonalnych

Trening przeznaczony przede wszystkim dla psów określanych jako reaktywne i nadpobudliwe.

Program każdego treningu dopasowany jest do możliwości emocjonalnych psa, co zapewnia optymalne dla niego tempo przyswajania kompetencji. Rolą zajęć jest rozwijanie u psa umiejętności panowania nad emocjami, odruchami i wyuczonymi zachowaniami oraz zaoferowanie psu strategii w radzeniu sobie z pobudzeniem w sytuacjach życiowych. Na treningu ogromną rolę pełni opiekun, który razem ze swoim psem nabywa nowych umiejętności (także emocjonalnych) i wiedzy i jest w stanie wykorzystywać je poza kontekstem treningu.

Zajęcia prowadzone są metodami force-free (bez przemocy, przymusu i presji) w formie spotkań indywidualnych, co zapewnia maksymalne dopasowanie systemu pracy, metod oraz programu do potrzeb i możliwości danego zespołu pies + człowiek.