Trening na start

Treningi na start przeznaczone są dla szczeniąt i młodych psów w wieku od 2 do 7 miesięcy.

Podczas spotkań kładę szczególny nacisk na komfort psa i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa szczególnie istotnego w tym okresie życia. Zajęcia polegają przede wszystkim na dopasowanej do możliwości emocjonalnych psa habituacji i socjalizacji, czyli zapoznawaniu z różnymi bodźcami i sytuacjami w środowisku.

Na zajęciach opiekun nabywa wiedzę na temat potrzeb psa i etapów rozwoju, znaczenia wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, komunikacji z psem i roli emocji. Uczy się właściwie nagradzać psa,  w tym bawić się z nim, przez co otrzymuje narzędzie do samodzielnego uczenia psa zachowań. W treningi wplatam elementy budowania świadomości ciała psa, chodzenia na smyczy, reagowania na imię i przywołania.

Zajęcia prowadzone są metodami force-free (bez przemocy, przymusu i presji) w formie spotkań indywidualnych, co zapewnia maksymalne dopasowanie systemu pracy, metod oraz programu do potrzeb i możliwości danego zespołu pies + człowiek.