Trening przywołania

Trening przywołania przeznaczony jest dla wszystkich psów, które trudno zawołać i odwołać z sukcesem.

Celem treningów jest wyposażenie opiekuna w umiejętności właściwego dobierania nagród i nagradzania oraz rozumienia zachowań i możliwości emocjonalnych swojego psa i zarządzania psem oraz środowiskiem w kontekście przywołania. Pies z kolei nabywa umiejętności reagowania na sygnał przywołania, rezygnowania z bodźców w otoczeniu i kontrolowania swoich emocji i zachowań.

Zajęcia prowadzone są metodami force-free (bez przemocy, przymusu i presji) w formie spotkań indywidualnych, co zapewnia maksymalne dopasowanie systemu pracy, metod oraz programu do potrzeb i możliwości danego zespołu pies + człowiek.