Tropienie użytkowe

Zapraszam na zajęcia z tropienia użytkowego zarówno zespoły początkujące, jak i zaawansowane. Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć od kursu poziomu I lub poziomów wyższych (po pozytywnym zaliczeniu śladu double blind).

Do uczestniczenia w zajęciach niezbędne jest, by pies potrafił spokojnie pozostawać sam w aucie, w którym odpoczywać będzie między pracą.

Zespoły biorące udział w zajęciach trenują na zmianę. Każdy uczestnik tropi ze swoim psem i pozoruje innemu zespołowi.

W zajęciach mogą brać udział psy agresywne, lękowe oraz suki w okresie cieczki, jednak niezbędne jest wcześniejsze poinformowanie Prowadzącego.

Niezbędnik na zajęcia:

– linka 10 m (z taśmy lub otok, nie sznurek)
– szelki dla psa typu guard, nie blokujące ruchów (nie easy walk, nie norweskie)
– rękawiczki zakrywające palce
– przedmiot własny w słoiku lub woreczku strunowym (do pobrania zapachu przez psa)
– nagroda dla psa: pasztet w kongu/bańce chińskiej/plastikowym kubku/słoiczku/ lub gryzaki – coś co pies lubi i długo będzie jadł
– zabawka, którą pies lubi
– woda i miska dla psa
– ubrania adekwatne do terenowych warunków i nie zawsze sprzyjającej aury.

Poziom I:

 • 1 spotkanie teoretyczne + 6 treningów praktycznych z psami
 • teoria: sprzęt do tropienia, rola pozoranta, przedmiot do nawęszenia – co i jak, praca linką, motywacja, praca psa na śladzie, starty, końcówki
 • praktyka: tropienie w terenie leśnym / łąkowym, płaskim, rozwijanie motywacji psa, starty, zakręty, przejścia przez drogę gruntową
 • kurs kończy się śladem double blind sprawdzającym umiejętności zespołu
 • zajęcia raz w tygodniu / raz na dwa tygodnie – w zależności od miejscowości
 • analiza nagranych śladów
 • cena: 420 zł

Poziom II:

 • 1 spotkanie teoretyczne + 6 treningów praktycznych z psami
 • teoria: czytanie psa na śladzie, emocje psa, frustracja w tropieniu
 • praktyka: tropienie w terenie leśnym / łąkowym, płaskim, przejścia przez drogi utwardzone, kałuże zapachowe / backtrack
 • różne umiejscowienie pozoranta
 • kurs kończy się śladem double blind sprawdzającym umiejętności zespołu
 • zajęcia raz w tygodniu / raz na dwa tygodnie – w zależności od miejscowości
 • analiza nagranych śladów
 • cena: 420 zł

Poziom III:

 • 1 spotkanie teoretyczne + 6 treningów praktycznych z psami
 • teoria: zapach a warunki terenowe i pogodowe
 • praktyka: tropienie w terenie leśnym / łąkowym / wiejskim, pofałdowanym (górki / dołki), rozproszenia, odłożenia, przeszkody, woda, różne starty, wstęp do oznaczania pozoranta
 • kurs kończy się śladem double blind sprawdzającym umiejętności zespołu
 • zajęcia raz w tygodniu / raz na dwa tygodnie – w zależności od miejscowości
 • analiza nagranych śladów
 • cena: 420 zł

Poziom IV:

 • ilość spotkań dowolna
 • praktyka: teren miejski, dyskryminacja, oznaczanie pozoranta, przerwy w pracy, inne
 • zajęcia raz w tygodniu / raz na dwa tygodnie – w zależności od miejscowości
 • analiza nagranych śladów
 • cena: 50 zł za spotkanie (bez analizy filmu z tropienia) lub 60 zł (z analizą)

Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie pojedynczych spotkań nie kursowych. Cena 1 treningu wynosi wtedy 60 zł. Zajęcia takie nie obejmują analizy filmów z nagranych śladów.